Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 3 Trong ngày
 15 Trong tuần
 158 Trong tháng
 158 Cả năm
 111.951 Tổng lượt xem
1 Đang online

Giới thiệu

Giám đốc trung tâm: Ths. Phạm Minh Đức

I. Vị trí của Trung tâm

     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Trung tâm có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Chức năng của Trung tâm

 1.Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và Tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức học trên.

 2.Các hình thức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông của sinh viên, cán bộ và giảng viên trong trường và các đối tượng khác ngoài trường, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục :

  1. Chương trình ngoại ngữ trình độ A, B, C;
  2. Chương trình tin học ứng dụng trình độ A,B,C;
  3. Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông
  4. Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học nâng cao và chuyên sâu khác đáp ứng nhu cầu của người học;
  5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông cho giáo viên của trung tâm và các cơ sở giáo dục khác có nhu cầu.

3. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

4. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài trường để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của nhà trường và học viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 5. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài trường để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

6. Hợp tác đào tạo với các giảng viên trong và ngoài trường (kể cả giảng viên người nước ngoài).

7. Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, biên soạn chương trình, đề cương, tài liệu phục vụ giảng dạy.

8.  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

9. Tổ chức các hội thảo theo các chuyên đề về nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, tin học.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. Tổ chức bộ máy: Trung tâm gồm 2 cán bộ

Trụ sở chính: xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng yên   Điện thoại : 043.6590.450        Fax: 043.6590.468

Thiết kế bởi Aptech
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ © 2022